NorQuant Blogg

Posts about

norquantmultiasset (2)

Ökad andel aktier

Multi-Asset fortsatte upp i juni tack vare starka aktiemarknader och ökar nu andelen aktier i...

Ökad riskaptit

Fallande inflationssiffror fick räntemarknaden att kylas ned och skapa fina förutsättningar för en...

Svag utveckling i februari

Aktiemarknaderna var volatila under februari och marknadsräntorna trycktes uppåt efter att den...

Positivt 2022 för Multi-Asset

Pressade börser mot slutet av året bidrog till att NorQuant Multi-Asset noterade en negativ månad i...

Ökar andelen aktier ytterligare

Multi Asset fortsatte upp i november och i takt med den positiva trenden för aktier ökas nu andelen...

Seminarium i Stockholm

Den 25 oktober höll vi seminariet "Investera idag - i aktier, räntor, råvaror eller fastigheter?" i...

Multi Asset ökar i europeiska aktier

Efter kraftiga börsuppgångar i amerikanska aktier samt fallande obligations- och råvarupriser blev...

Multi Asset omviktar

Det var turbulent på de globala finansmarknaderna under september och det leder nu till betydande...

Artikel i AMWatch om NorQuant Multi-Asset

Thomas Nygaard, ansvarig förvaltare för NorQuant Multi Asset, intervjuades i förra veckan av...