- NorQuant Kapitalforvaltning -

Vetenskaplig och regelbaserad förvaltning

NorQuant Kapitalförvaltning erbjuder väl diversifierade portföljer med närmast obegränsad kapacitet, där reaktionen på marknadsförändringar baseras på en kvantitativ och systematisk metod istället för subjektiva kommittébeslut som vanligtvis används inom många investeringsmiljöer. Kapitalförvaltning har de senaste åren upplevt en stor förändring; från manuella subjektiva analyser till datadrivna processer. Vi startade NorQuant Kapitalförvaltning för att erbjuda investerare bättre och billigare fonder genom automatiserade och kostnadseffektiva lösningar.

Läs om vår första fond, NorQuant Multi-Asset

Investeringsfilosofi

 

Företagets försprång mot konkurrenterna består av användandet av kvantitativa metoder och avancerad teknologi för att analysera och förutsäga marknadstrender och svängningar. Detta gör att vi kan ta mer informerade och exakta investeringsbeslut baserat på data och statistik istället för baserat på subjektiva bedömningar eller känslor. Vad som skiljer oss från andra förvaltare är att vi kan erbjuda våra kunder en mer robust och effektiv investeringsstrategi, med nästintill obegränsad kapacitet.

 

Regelbunden och systematisk förvaltning: Arbetar kontinuerligt med nya metoder som är integrerade och automatiserade i förvaltningen.

Tillgång till bästa data: NorQuant-koncernen använder samma finansiella datauppsättning som den norska Oljefonden (FactSet) och klimatdata från Nord universitet. Vi använder avancerad teknik för att rengöra, bearbeta och analysera dessa data med distribuerad cloud computing.

Avancerade kvantitativa analyser: Baserat på forskning från nobelprisvinnande och världsledande miljöer.

Maskininlärning: Genom forskningsprojektet i NorQuant Technology utvecklar vi avancerade och revolutionerande metoder för att automatiskt hitta signaler i stora mängder data. Detta ger NorQuant-koncernen ett försprång jämfört med traditionella aktörer.

quotationmark-citat-iconNorQuant Kapitalforvaltningger investerare möjlighet att investera i regelbaserade, forskningsbaserade fonder.

NorQuant Kapitalforvaltning är ett värdepappersföretag med tillstånd i Norge av Finanstilsynet för att tillhandahålla följande tjänster:

Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre

  • Nr 4: Porteføljeforvaltning

Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1)

  • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger