Vetenskaplig och regelbaserad förvaltning

 

Marknaderna förändras snabbare än någonsin. Stabila investeringsstrategier kan snabbt locka för mycket kapital och ge instabil avkastning. Timing är fortfarande en konst, men har blivit ännu mer dynamisk. NorQuant använder banbrytande statistisk analys och maskininlärning, kombinerat med världsledande expertis på de globala finansmarknaderna för att upptäcka investeringsmöjligheter. NorQuant Kapitalforvaltning kommer att etablera sig som den ledande fondförvaltaren som använder ett rent regelbaserat kvantitativt tillvägagångssätt för investeringar.

Läs om vår första fond,

NorQuant Multi-Asset

 

Håll mig uppdaterad

 

Börja din handel i våra fonder i dag

Köp på Alpcot Köp på Avanza Köp på Nordnet

Köp på Fondmarknaden Köp på Fondo

Köp på Max Matthiessen Köp på SAVR

NorQuant Multi-Asset är en blandfond. I Nordnet kan fonden också handlas på Investment Account Zero. Fonden kan handlas via de flesta banker och mäklare på begäran. Fonden är registrerade hos Allfunds och MFEX.

Fond Valuta Start datum Pris 1D 1V 1M I år Seden start

Investeringsfilosofi

 

Vi vill erbjuda privata och professionella investerare och handlare i Norden strategier med banbrytande datavetenskap som huvudfaktor för beslutsprocessen. Vårt analysteam består av doktorer och experter på kvantitativ finans, maskininlärning (A.I.) och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning och handel. Vi använder denna kunskap och erfarenhet för att utveckla mer avancerade strategier än vad som hittills varit öppet tillgängligt för investerare och handlare i Norden.

 

Regelbunden och systematisk förvaltning: Arbetar kontinuerligt med nya metoder som är integrerade och automatiserade i förvaltningen.

Tillgång till bästa data: NorQuant använder samma finansiella datauppsättning som den norska Oljefonden (FactSet) och klimatdata från Nord universitet. Vi använder avancerad teknik för att rengöra, bearbeta och analysera dessa data med distribuerad cloud computing.

Avancerade kvantitativa analyser: Baserat på forskning från nobelprisvinnande och världsledande miljöer.

ESG: Central del av vårt forsknings- och utvecklingsarbete och är en viktig del i våra strategier.

Maskininlärning: Genom vårt forskningsprojekt utvecklar vi avancerade och revolutionerande metoder för att automatiskt hitta signaler i stora mängder data. Detta ger NorQuant ett försprång jämfört med traditionella metoder och aktörer.

quotationmark-citat-iconNorQuant ger investerare möjlighet att investera i regelbaserade, forskningsbaserade fonder.

NorQuant Kapitalforvaltning är ett värdepappersföretag med tillstånd i Norge av Finanstilsynet för att tillhandahålla följande tjänster:

Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre

  • Nr 4: Porteføljeforvaltning

Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1)

  • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger