Norquant Technology

Automatiserad fondanalys

Välj de bästa fonderna! 

 

En studie utförd av Nordic Fund Selection Journal år 2019 visade att 74 % av de nordiska investerarna upplever att det är svårt att välja fonder, och 85 % anser att det är viktigt att välja rätt fonder för att uppnå sina långsiktiga investeringsmål. Bristande kunskap och det överväldigande utbudet är två faktorer som bidrar till denna utmaning.

Fondanalystjänster som erbjuds idag är ofta baserade på subjektiva och kvalitativa processer, vilket kan vara opålitligt och präglat av magkänsla. Dessutom innehåller analyserna mycket irrelevant information som inte nödvändigtvis bidrar till att förbättra beslutsfattandet.

mac_book_pro_2017_Left

 

När det är svårt att förstå vilka fonder man ska välja kan det leda till att användaren av en fondanalystjänst inte har förtroende för resultaten. Det kan förklara varför det fortfarande är vanligt med fondinvesteringar som sker på bristfällig information.

Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som investeringshorisont, risktolerans och personliga mål, men samtidigt ger få fondanalystjänster den möjligheten.

Det behövs alltså en ny syn på fondanalys. Genom Prisma erbjuder NorQuant Technology ett verktyg som använder kvantitativa metoder och maskininlärning för att skapa ett objektivare tillvägagångssätt med fokus på att välja rätt fonder.

Frilagt-laptop
 

Prisma är ett innovativt web-baserat verktyg som licensieras till användarna. Det är särskilt utformat för att ge en djupare insikt i avkastningen för fonder och portföljer och via verktyget får användaren tillgång till unika datapunkter som fondsammanfattning, förvaltarranking och förväntad avkastning.

När användaren vill söka på fonder har verktyget ett brett utbud av kriterier vilket gör det till ett av de mest omfattande sökverktygen på marknaden. Med Prisma kan kunden enkelt hitta de bästa fonderna och sätta upp en portfölj för sina behov och mål. Prisma är den ultimata lösningen för investerare som vill fatta mer informerade beslut och uppnå en högre avkastning.

 

 

Verktyget har en användarvänlig och intuitiv plattform och sammanfattar de mest relevanta insikterna för varje fond och vägleder användare mot smarta val.

Prisma följer utvecklingen i kundens portfölj, föreslår en bättre allokering och ger automatiskt information om vilka fonder som bör bytas ut.

morningstar-logo

Factset

Varför använda Prisma?

 

  • Omfattande analys av fondernas investeringsstrategier hjälper användaren att fatta välgrundade investeringsbeslut.
  • Anpassade portföljer baserade på investeringsmål och risktolerans, vilket gör det möjligt att uppnå målen på ett mer effektivt sätt.
  • Riskhantering med simulering av olika scenarier och stresstestning av portföljer gör det möjligt att förstå och hantera risk på ett bättre sätt.
  • Kontinuerlig övervakning av kundens portfölj gör det effektivt att göra justeringar för att öka den riskjusterade avkastningen.
  • Erfaret team med marknadsledande kunskap inom kvantitativ finans och maskininlärning som kontinuerligt utvecklar Prisma med de senaste metoderna, teknologierna och forskning inom fondanalys.
 

quotationmark-citat-iconTjänsten hjälper professionella investerare att välja de bästa fonderna.