Automatiserad investeringsanalys

 

Användningen av kvantitativa metoder inom kapitalförvaltning har ökat snabbt de senaste åren. Världens största och mest professionella förvaltare som  Oljefonden i Norge (Statens Pensjonskasse Utland) har använt indexfonder och faktorhantering och standardlösningar har lanserats i form av faktorfonder riktade till den privata marknaden. Även bland family offices och institutionella investerare finns det en tydlig trend att komma igång med ett kvantitativt förhållningssätt till ledningen för att minska risken, spara kostnader och öka avkastningen.

mac_book_pro_2017_Left

 

quotationmark-citat-iconTjänsten hjälper professionella investerare att välja de bästa fonderna.

NorQuant Technology har utvecklat ett verktyg för fondanalys, Prisma. Verktyget hjälper professionella investerare att välja de bästa fonderna. Problemet företaget löser är att kostnaderna äter upp för mycket av fondernas avkastning och att det är omöjligt att säga vilka fonder som kommer att klara sig bra i framtiden. Forbrukerrådet I Norge publicerade en rapport om detta under 2018. Företagets analyser kommer att ge en bättre inblick i vad som driver avkastningen på en fond, och därmed göra det möjligt att långt bättre skilja tur från skicklighet. De automatiserade analyserna bygger på Nobelprisvinnande forskning som använder så kallade faktorer, stora mängder data och rå datorkraft. Tidigare var denna typ av analys reserverad för finansjättar med stora budgetar och många anställda. Företaget kommer att göra kunskapen om vilka fonder som ska väljas tillgängliga för fler, både professionella och privata investerare, och både i Norge, Sverige och internationellt.

A. verktøy 2Analysverktyget hjälper användaren att hitta rätt medel och visar automatiskt de viktigaste egenskaperna hos en fond. Verktyget kommer också att rekommendera andra relevanta fonder och alternativa investeringar.

Det finns en stor potential att utveckla aktieanalystjänster, och det är något företaget prioriterar. NorQuant har global marknadsdata för aktier och portföljdata för nordiska aktiefonder och kan använda egenutvecklade marknadsmodeller för att analysera aktiemarknaden och aktiefonder.

Kontakta oss gärna för ett icke-bindande samtal.

KONTAKTA OSS