Norges Forskningsråd fokuserar på NorQuant och Nord universitet

 

NorQuant tilldelades 14 miljoner norska kronor i stöd från Norges Forskningsråd i december 2019. Stödet är för vårt 4-åriga forskningsprojekt om användning av självlärande system (maskininlärning) för hållbara investeringsstrategier. Forskningsprojektet startades våren 2020 i samarbete med bland andra Nord Universitet. För oss på NorQuant är detta ett stort förtroende för det arbete vi har utfört och våra framtidsplaner. Maskininlärning och hållbara investeringar är kärnan i det vi fokuserar på och vi ser fram emot att investera ännu mer i detta tillsammans med våra professionella partners.

Forskningsprojektet

NorQuant arbetar med att förbättra nuvarande toppmoderna investeringsforskning med hjälp av nya avancerade matematik- och självinlärningssystem (maskininlärning). Jobbet utökas nu till att omfatta avancerad ESG -forskning där Nord University har en ledande position. Syftet med projektet är att hitta de bästa metoderna för att mäta - och förutsäga - effekterna av ett förändrat klimat på marknader, sektorer och olika enskilda företag.

Om ESG

ESG står för "Environmental, Social and Governance" och kan översättas till frågor avseende miljö, sociala förhållanden och företagsstyrning. ESG -kriterier används alltmer i fondstrategier och investeringsrådgivning som ett filter för att undvika oetiska företag, men ESG kan också hjälpa till att identifiera sektorer och företag som är mer utsatta för finansiell risk eller lägre förväntad avkastning. ESG är ett relativt nytt forskningsområde där användningen av alternativa datakällor och maskininlärning har visat mycket lovande resultat.

dag_asheim

Dag Asheim
Aktieägare och tidigare styrelseledamot NorQuant AS

quotationmark-citat-icon

Norges Forskningsråds stöd för NorQuant är både ett erkännande av NorQuants avsikt och kompetens, samtidigt som det ger företaget en unik möjlighet att ta ställning i hållbara investeringar (ESG).

Nord universitet arbetar med flera internationella forskningsprojekt genom bland annat deltagande i EU:s forskningsprogram Horizon 2020, som är världens största forsknings- och innovationsprogram. Forskargruppen kring professor Thomas Leirvik är bland världsledarna inom klimat / ESG -forskning. NorQuant själv har en hög nivå av intern kompetens inom maskininlärning.

Syftet med forskningsprojektet är bl.a.:

  • Användning av maskininlärning för att utveckla optimala portföljer och strategier.
  • Undersöka hur ESG och klimatriskfaktorer påverkar avkastningen på både företags-, sektor- och makronivå.
  • Bidra till ökad transparens när det gäller ESG och klimatriskfaktorer i portföljer (avslöja och förhindra "gröntvätt").
  • Utveckla transparenta ESG -index och investeringsstrategier.

 

 

Forskningsrådet

nord_uni_logo

 

Norsk Regnesentral

 

Potentiellt intresserade forskningspartners
bes ta kontakt.