NorQuant Blogg

5 stjärnor för NorQuant Multi-Asset

NorQuant Multi-Asset fyllde 3 år den 11 januari 2024 och tilldelades idag den första ratingen från...

3 år NorQuant Multi-Asset: +29,71 %!

NorQuant Multi-Asset fyller tre år för den norska andelsklassen som också utgör matarfonden....

Råvaror lämnar portföljen

Efter en utmanande månad säljer nu Multi-Asset av fondens råvaruinnehav sedan de uppvisat en...

Få insikt: Vitbok för NorQuant Multi-Asset

Vår första fond, NorQuant Multi-Asset, närmar sig sitt treårsjubileum för den norska andelsklassen...

Minskad och defensivare aktieportfölj

Ränteoron fick fäste under september och resulterade i sjunkande aktiekurser. I den kortsiktigt...

Positiv valutaeffekt i augusti

Multi-Asset fortsatte upp för fjärde månaden i följd tack vare en betydande exponering mot...

Ökad andel aktier

Multi-Asset fortsatte upp i juni tack vare starka aktiemarknader och ökar nu andelen aktier i...

Ökad riskaptit

Fallande inflationssiffror fick räntemarknaden att kylas ned och skapa fina förutsättningar för en...

Svag utveckling i februari

Aktiemarknaderna var volatila under februari och marknadsräntorna trycktes uppåt efter att den...