NorQuant Blogg

Råvaror lämnar portföljen

Efter en utmanande månad säljer nu Multi-Asset av fondens råvaruinnehav sedan de uppvisat en...

Få insikt: Vitbok för NorQuant Multi-Asset

Vår första fond, NorQuant Multi-Asset, närmar sig sitt treårsjubileum för den norska andelsklassen...

Minskad och defensivare aktieportfölj

Ränteoron fick fäste under september och resulterade i sjunkande aktiekurser. I den kortsiktigt...

Positiv valutaeffekt i augusti

Multi-Asset fortsatte upp för fjärde månaden i följd tack vare en betydande exponering mot...

Ökad andel aktier

Multi-Asset fortsatte upp i juni tack vare starka aktiemarknader och ökar nu andelen aktier i...

Ökad riskaptit

Fallande inflationssiffror fick räntemarknaden att kylas ned och skapa fina förutsättningar för en...

Svag utveckling i februari

Aktiemarknaderna var volatila under februari och marknadsräntorna trycktes uppåt efter att den...

2 år NorQuant Multi-Asset: +19,8 %!

Huvudklassen för NorQuant Multi-Asset, som är noterad i norska kronor, har nu fyllt två år....

Börsgissningen 2022 - så gick det

Nedan är en generell marknadskommentar av Erik Lidén

Börsåret 2022 är numer lagt till handlingarna...