Morgondagens lösningar med världsledande expertis och erfarenhet

 

Kapitalförvaltning har revolutionerats; från manuella subjektiva analyser till automatiserade datadrivna processer och den snabbt ökande användningen av artificiell intelligens. NorQuants lösningar är automatiserade, samtidigt som de är mycket skalbara och kostnadseffektiva. De kan användas globalt av både privata och professionella investerare.

 

NorQuant AS äger 100 % av aktierna i NorQuant Kapitalforvaltning och NorQuant Technology.

NorQuant Kapitalforvaltning kommer att vara den ledande aktören inom kvantitativ förvaltning i Norden. Företaget använder sin unika expertis och resultat från forskning för att utveckla innovativa, kvantitativt förvaltade fonder. Vår första fond är NorQuant Multi-Asset.

NorQuant Technology har utvecklat en kraftfull och pedagogisk verktyg för fondanalys, Prisma, med global potential för professionella kunder som ger en bättre grund för att välja de bästa fonderna. Företaget har världsledande expertis och utgör Norges främsta privata miljö inom faktoranalys. Genom sitt samarbete med ledande aktörer som Nord universitet (klimat) och Norsk Regnesentral (maskininlärning) har foretaket tillgång till data och spetskompetens. Detta har också resulterat i att NorQuant beviljats ​​14 MNOK i stöd från Norges Forskningsråd för ett globalt forskningsprojekt inom ESG och maskininlärning.

iPad_med-Prisma

 

Våra ambitioner:

Vi har stora ambitioner under de kommande åren och strävar efter att bli ett av Nordens ledande fintechföretag genom att erbjuda en rad tjänster och produkter. Företaget kommer att vara den ledande fondförvaltaren som använder ett regelbaserat kvantitativt tillvägagångssätt för investeringar och erbjuder avancerade och innovativa investeringsstrategier till investerare baserade på banbrytande datavetenskap. Vi erbjuder analysverktyget till professionella och privata investerare för bättre inblick i vad som påverkar avkastningen och levererar den föredragna produkten för att dokumentera investeringsbeslut. 

quotationmark-citat-iconGer investerare tillgång till strategier med banbrytande datavetenskap som huvudfaktor i beslutsprocessen.