Morgondagens lösningar med världsledande expertis och erfarenhet från norska Oljefonden

 

NorQuant är ett fintechföretag på stark framfart och är nu i pole position för att ha stora möjligheter på finansmarknaderna i Norge, Norden och globalt. Många nya möjligheter har öppnats inom våra affärsområden de senaste åren. NorQuant AS har två helägda dotterbolag. Företagen har olika kärnområden, men essensen är densamma; att använda forskning, unik kunskap och expertis för att hjälpa investerare att göra kloka och korrekta val.

 

NorQuant Kapitalforvaltning kommer att vara den ledande aktören inom kvantitativ förvaltning i Norden. Företaget använder sin unika expertis och resultat från forskning för att utveckla innovativa, kvantitativt förvaltade fonder. Vi har lanserat NorQuant Multi-Asset och NorQuant ESG.

NorQuant Technology har utvecklat en kraftfull och pedagogisk verktyg för fondanalys, Prisma, med global potential för professionella kunder som ger en bättre grund för att välja de bästa fonderna. Företaget har världsledande expertis och utgör Norges främsta privata miljö inom faktoranalys.

NorQuant AS äger 100 % av aktierna i NorQuant Technology och NorQuant Kapitalforvaltning. Genom sitt samarbete med ledande aktörer som Nord universitet (klimat) och Norsk Regnesentral (maskininlärning) har NorQuant AS tillgång till data och spetskompetens. Detta har också resulterat i att NorQuant beviljats ​​14 MNOK i stöd från Norges Forskningsråd för ett globalt forskningsprojekt inom ESG och maskininlärning.

 
 
 
DL kampanjeside 3
 

Våra ambitioner:

Vi har stora ambitioner under de kommande åren och strävar efter att bli ett av Nordens ledande fintechföretag genom att erbjuda en rad tjänster och produkter. Företaget kommer att vara den ledande fondförvaltaren som använder ett regelbaserat kvantitativt tillvägagångssätt för investeringar och erbjuder avancerade och innovativa investeringsstrategier till investerare och handlare baserade på banbrytande datavetenskap. Vi erbjuder analysverktyget till professionella och privata investerare för bättre inblick i vad som påverkar avkastningen och levererar den föredragna produkten för att dokumentera investeringsbeslut. 

quotationmark-citat-iconGer investerare tillgång till strategier med banbrytande datavetenskap som huvudfaktor i beslutsprocessen.