2 min read

Ökar i europeiska småbolag

Featured Image

Efter en starkt månad för aktier i maj ökar vi återigen andelen aktier och gör även betydande ändringar inom samma tillgångsslag.

Maj utvecklades till en stark börsmånad och de flesta ledande indexen noterade uppgångar. Det tekniktunga Nasdaq-indexet i USA steg med hela 6,9 procent och även det bredare S&P 500-indexet steg med 4,8 procent. I Stockholmsbörsen steg med 3,8 procent efter att Riksbanken sänkte reporäntan med 25 punkter till 3,75 procent, den första sänkningen på flera år. Räntesänkningen stärkte kronan rejält och en dollar blev 4,3 procent billigare och euron 2,8 procent billigare.

Med en betydande andel av fondens tillgångar exponerade mot såväl dollar som euro kom det att bli en nedgång på 1,2 procent för Multi-Asset under månaden. Det är något bättre än index som tappade 1,9 procent.

I den positiva trend som nu råder på aktiemarknaden så ökar fonden nu exponeringen mot tillgångsslaget med drygt 7 procentenheter till 70 procent totalt. Samtidigt sker det en betydande förändring i fondens exponering mot aktier; exponeringen mot tillväxtmarknader ökas med 6 procent till 14 procent och mot europeiska småbolag med 10,7 procent. Samtidigt minskas exponeringen mot ett brett index av amerikanska aktier med 8,2 procent.

Efter förändringarna är fondens exponering mot olika aktiemarknader geografiskt: tillväxtmarknader (14,2 %), USA (16,8 %), Japan (14,2 %), Europa (24,9 %).

Ökningen i aktier sker på bekostnad av en minskad exponering mot råvaror. Efter förändringarna består portföljen av 70 procent aktier, 25 procent råvaror och 5 procent börsnoterade fastigheter.

Sedan fondstart i juni 2021 är uppgången för fonden 30,8 procent att jämföra med 21,0 procent för fondens jämförelseindex.

Allokering, Multi Asset-3

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.