NorQuant Blogg

Posts about

aktier

Råvaror lämnar portföljen

Efter en utmanande månad säljer nu Multi-Asset av fondens råvaruinnehav sedan de uppvisat en...

Minskad och defensivare aktieportfölj

Ränteoron fick fäste under september och resulterade i sjunkande aktiekurser. I den kortsiktigt...

Positiv valutaeffekt i augusti

Multi-Asset fortsatte upp för fjärde månaden i följd tack vare en betydande exponering mot...

Ökad andel aktier

Multi-Asset fortsatte upp i juni tack vare starka aktiemarknader och ökar nu andelen aktier i...

Ökad riskaptit

Fallande inflationssiffror fick räntemarknaden att kylas ned och skapa fina förutsättningar för en...

Svag utveckling i februari

Aktiemarknaderna var volatila under februari och marknadsräntorna trycktes uppåt efter att den...

Positivt 2022 för Multi-Asset

Pressade börser mot slutet av året bidrog till att NorQuant Multi-Asset noterade en negativ månad i...

Ökar andelen aktier ytterligare

Multi Asset fortsatte upp i november och i takt med den positiva trenden för aktier ökas nu andelen...

Seminarium i Stockholm

Den 25 oktober höll vi seminariet "Investera idag - i aktier, räntor, råvaror eller fastigheter?" i...