1 min read

Ökad andel aktier

Featured Image

I den positiva börstrenden ökar nu Multi-Asset andelen aktier till den nästa högsta nivån sedan fonden lanserades för drygt tre år sedan.

Februari blev en mycket starkt börsmånad där exempelvis tekniktunga Nasdaq-indexet steg med 6,1 procent och det japanska Nikkei-indexet adderade hela 7,9 procent. Även i Stockholm var det positiva tongångar och det breda OMXSGI-indexet steg med 3,9 procent.

Det blev också en positiv månad för Multi-Asset som steg med 1,5 procent vilket betyder att fonden är upp med 5,1 procent efter årets två inledande månader.

För en månad sedan uppgick andelen räntor i portföljen till 32 procent, en tårtbit som nu minskas betydligt till 19 procent. Andelen aktier ökas samtidigt till 75 procent och börsnoterade fastigheter kommer tillbaka in i portföljen för första gången sedan i augusti 2022 med 6 procentenheter.

Det är tydligt att vi nu befinner oss i en "risk-on" marknad och de senaste förändringarna i portföljen speglar detta.

Sedan fondstart för den svenska andelsklassen i juni 2021 har fonden levererat en avkastning på 24,4 procent, 5 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex.

Allokering, Multi Asset-1

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.