2 min read

Bästa månaden hittills

Featured Image

Fortsatta börsuppgångar ledde till den bästa månaden sedan fondstart och nu ökas andelen aktier till högsta nivån någonsin.

Den positiva trenden på världens aktiemarknader höll i sig under mars och när investerarna nu prisar in att räntetoppen har passerat steg Stockholmsbörsens breda index med 5,7 procent. Bästa bransch blev livsmedelsbolag där index steg med 3 procent under den så viktiga påskveckan, och med 10,3 procent för månaden. Även andra aktiemarknader gick starkt, exempelvis steg det amerikanska S&P 500-indexet med 3,1 procent vilket omräknat till svenska kronor betyder 6,1 procent eftersom dollarn stärktes med 3 procent mot den svenska kronan.

Även råvarumarknaden har reagerat positivt på förväntningarna om sjunkande räntor. Exempelvis steg priset på WTI-olja med 6,3 procent till 83 dollar fatet och guldpriset med 8,9 procent till 2 238 dollar per uns. Världens centralbanker har varit stora köpare av guld de senaste två åren och största köparen under 2023 var den kinesiska centralbanken som har fortsatt att köpa under 2024.

I detta klimat utvecklades Multi-Asset mycket väl och steg med hela 6,3 procent tack vare en hög andel aktier där innehaven i europeiska och amerikanska aktieindex stod för en stor del av uppgången. Det är den största uppgångsmånaden sedan sedan fondstart i juni 2021.

I den positiva börstrenden så ökas nu andelen aktier ytterligare till 87 procent, den högsta andelen aktier som fonden någonsin har haft. Efter förändringarna består portföljen till 87 procent av aktier, 8 procent ränteplaceringar och 5 procent börsnoterade fastigheter.

Sedan fondstart i juni 2021 är uppgången för fonden 32,3 procent att jämföra med 23,0 procent för jämförelseindex.

Allokering, Multi Asset-2

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.