2 min read

Få insikt: Vitbok för NorQuant Multi-Asset

Featured Image

Vår första fond, NorQuant Multi-Asset, närmar sig sitt treårsjubileum för den norska andelsklassen och i detta sammanhang är vi stolta över att presentera en vitbok om fonden.


Dokumentet ger en djupgående genomgång av fondens strategi och den imponerande avkastning på över 30 procent som vi har uppnått för den norska andelsklassen sedan lanseringen i januari 2021.

Före lanseringen av fonden i december 2020 publicerade vi en vitbok som på djupet förklarade vår investeringsfilosofi, processen för att utveckla strategin och de omfattande testerna. Nu, med nästan tre års praktisk erfarenhet och imponerande resultat, erbjuder vi en uppdaterad genomgång av våra förvaltningsprinciper, implementeringen i fonden och resultaten från fondstart.

Vitboken, som är skriven på engelska och sträcker sig över drygt 20 sidor, innehåller följande kapitel:

 

1. Introduction

2. The Power of Diversification

3. Static vs. Dynamic Asset Allocation

4. Harnessing Momentum

5. Modern Portfolio Optimisation

6. Strengths of a Rules-Based Investment Strategy

7. The Ensemble Edge

8. Our Investment Process

9. Fund Performance Since Inception

10. Advantages of Investing in NorQuant Multi-Asset

11. Conclusion and the Road Ahead

12. Relevant Research

 

Är du intresserad av att fördjupa dig i historien om vår fonds framgång?

Skicka oss en förfrågan via e-post så skickar vi en kopia av dokumentet.