2 min read

Positiv valutaeffekt i augusti

Featured Image

Multi-Asset fortsatte upp för fjärde månaden i följd tack vare en betydande exponering mot amerikanska dollar som stärktes rejält mot den svenska kronan.

Aktiemarknaderna präglades av ratingföretaget Fitch’s nedgraderingen av USA:s kreditbetyg från AAA till AA+. I USA sjönk samtliga de större börsindexen och S&P500 tappade 1,8 procent medan det breda Dow Jones Industrial Average tappade 2,4 procent. En svensk investerare som investerade i dessa index kunde dock åtnjuta en uppgång eftersom den amerikanska dollarn stärktes mot den svenska kronan med 4,1 procent. Det breda indexet för Stockholmsbörsen hade tappade 3,8 procent vid utgången av månaden.

Oro över tillväxten i Kina påverkade asiatiska marknader i takt med att många datapunkter som kom in under månaden var lägre än marknadens förväntningar. Bland annat sänkte den kinesiska centralbanken oväntat räntan, konsumentförtroende var svagare än väntat och flera större fastighetsutvecklare lämnade in konkursansökningar. Nedgångarna på de breda Hang Seng-indexet i Hongkong hamnade på hela 8,5 procent, trots att indexet steg med 4 procent under månadens sista vecka.

På räntemarknaden noterades endast måttliga rörelser. Den amerikanska tioåringen steg dock till som mest 4,34 procent i samband med nedgraderingen av Fitch och efter att ha återhämtat sig stängde den månaden på 4,11 procent. Priset på WTI-olja steg med 2,2 procent under månaden och stängde på 83,6 dollar per fat.

Multi-Asset klarade sig väl i detta klimat och tack vare att fonden sprider riskerna internationellt så påverkades inte fonden nämnvärt av den svaga svenska börsen. På grund av den rejält stärkta kursen för amerikanska dollar kom fonden att stiga med 0,6 procent och det var därmed den fjärde månaden i följd med positiva avkastningssiffror.

Efter negativ utveckling på de utvecklade asiatiska aktiemarknaderna minskas nu exponeringen mot dessa marknader med omkring 9 procentenheter av fondens tillgångar. Korta amerikanska företagsobligationer kommer nu tillbaka in i portföljen där en ökning görs om 7 procentenheter av kapitalet. Efter omallokeringarna består portföljen av 70 procent aktier och 30 procent ränteplaceringar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.