2 min read

Uppdatering

Featured Image

Nedan är en generell marknadskommentar av Erik Lidén

Det är oroligt på de finansiella marknaderna efter den plötsliga ryska invasionen av Ukraina. Moskvabörsen var initialt stängd under torsdagen och när den öppnade var nedgången häpnadsväckande 46%. Den har nu återhämtat sig något och handlas i skrivande stund -33% för dagen. Även på övriga aktiemarknader är nedgångarna betydande. På råvarusidan är det i stället uppgångar i såväl WTI-olja (+8,3%) som naturgas (+32%), två tillgångar som Ryssland är stora exportörer av. Vi ser just nu en omfattande flykt till säkrare tillgångar; guldpriset är just nu +3,4% samtidigt som den amerikanska dollarn handlas till 9,57 kronor, eller +1,8%.

Nedan följer en sammanfattning av hur våra fonder klarar sig idag.

Observera att värdeutvecklingen som anges nedan är en uppskattning vid tidpunkten för publiceringen av detta inlägg. Marknaderna kännetecknas just nu av tvära kast och mycket kan hända under resterande dagens handel.

 

NorQuant Multi-Asset:

Multi-Asset är en blandfond som dynamiskt anpassar exponeringen mot olika tillgångsslag efter rådande pristrend. Fonden kan placera i aktier, räntor, börsnoterad fastighet samt råvaror. Alla investeringar sker via likvida och kostnadseffektiva ETF:er. Vid ingången av februari viktades exponeringen mot aktier ned, ränteplaceringar kom in i portföljen för första gången på ett år och vikten mot råvaror ökades ytterligare. Den aktuella vikten på tillgångsslag är som följer:

  • Råvaror: 34%
  • Noterade fastigheter: 31%
  • Aktier: 24%
  • Räntor: 11%

På grund av den höga exponeringen mot råvaror har fonden hittills i år stått pall för de negativa börserna och så är även fallet idag. När detta inlägg publiceras är värdeutvecklingen som följer:

  • Avkastning idag: +1,3%
  • Avkastning 2022: +1,9%

Fonden har en betydande exponering mot US-dollar vilket också ger fonden ett positivt bidrag en dag som idag.

NorQuant ESG:

ESG investerar i europeiska bolag som hamnar högt upp på hållbarhetsskalan samt högt upp på rankingen i våra faktormodeller. Det är som sagt en negativ börsdag på de europeiska marknaderna vilket naturligtvis påverkar utvecklingen även för innehaven i fonden. När detta inlägg publiceras är värdeutvecklingen som följer:

  • Avkastning idag: -3,4%
  • Avkastning 2022: -7,6%

Tveka inte att höra av dig till mig (erik@norquant.se) eller någon av mina kollegor på NorQuant om du har några frågor eller funderingar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.