NorQuant Blogg

Posts about

norquant (2)

Multi Asset omviktar

Det var turbulent på de globala finansmarknaderna under september och det leder nu till betydande...

Artikel i AMWatch om NorQuant Multi-Asset

Thomas Nygaard, ansvarig förvaltare för NorQuant Multi Asset, intervjuades i förra veckan av...

Fortsatt uppåt för Multi Asset

Trots en negativ utveckling på de största aktiemarknaderna under månaden lyckades NorQuant Multi...

Juli en stark månad

Aktiemarknaderna hade en stark återhämtning under juli, i stark kontrast till under juni månad. Det...

Surt klimat i juni

Det oroliga klimatet fortsatte att bita sig fast på finansmarknaderna under juni månad där...

Multi-Asset upp i april

Finansmarknaderna fortsatte att präglas av flera osäkerhetsfaktorer under april månad och fokus...

Upp för Multi-Asset i mars

Den marknadsoro som präglat de finansiella marknaderna under inledningen av året fortsatte i mars...

Råvarupriser idag och imorgon

Nedan är en intervju av råvaruexperten Torbjörn Iwarson gjord av Erik Lidén

Rysslands invasion av...

Fortsatt stabilt

Turbulensen på de finansiella marknaderna från januari höll i sig under inledningen av februari...