2 min read

Stabilt i turbulensen

Featured Image

Det har varit rejäl snålblåst på världens börser den senaste månaden och exempelvis slutade Stockholmsbörsens OMXSGI-index på -9,83 procent under januari. Vår blandfond NorQuant Multi-Asset klarade turbulensen bra tack vare en bred exponering mot råvaror och tappade endast 0,1 procent.

De flesta blandfonderna på marknaden placerar uteslutande i aktier och räntor. Det betyder att de normalt har mycket svårt att stå emot större börsnedgångar något som var tydligt under januari. För ett år sedan startade vi NorQuant Multi-Asset, som förutom aktier och räntor har möjligheten att investera i såväl råvaror som fastigheter. På grund av den större paletten av möjliga investeringar så lyckades fonden stå emot börsturbulensen i januari mycket väl och hade en värdeutveckling på -0,1 procent.

Den negativa trenden som just nu råder på aktiemarknaderna gör att fondens algoritmer minskar vikten i aktier från 43 till 25 procent när vi går in i februari. Samtidigt ökas fondens breda exponering mot råvaror från 24 till 31 procent, vilket är långt högre än de 5-10 procent som kan förväntas under mer normala marknadsförhållanden. Ökad efterfrågan på råvaror kan väntas fortsätta driva upp priserna på en bred korg av råvaror. För första gången på ett år tar fonden nu in räntepapper i portföljen och vikten för tillgångsklassen uppgår till 11 procent. Exponeringen mot fastigheter behålls i stort sett oförändrad till 32 procent.

- Våra algoritmer anpassar portföljen dynamiskt efter olika marknadsförhållanden och väljer nu att öka exponeringen mot reala tillgångar. Portföljen har goda förutsättningar att generera en fin värdeutveckling framåt, särskilt om vi skulle gå in i en period av låg tillväxt och hög inflation, säger Thomas Nygaard ansvarig förvaltare för fonden. 

NorQuants andra fond, NorQuant ESG, höll jämna steg med sitt jämförelseindex under januari och tappade 2,4 procent. Fonden är en aktiefond som investerar i c:a 100 europeiska aktier med en hållbar profil. Allokeringen sätts efter en regelstyrd modell som söker efter den högsta förväntade riskjusterade avkastningen baserat på NorQuants faktorbaserade modeller.

- ESG-fonden har just nu en hög exponering mot skandinaviska bolag eftersom de hamnar högt upp på både listan över hållbara bolag som på rankingen i våra faktorbaserade modeller, säger Thomas Nygaard.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.