2 min read

Multi Asset ökar i europeiska aktier

Featured Image

Efter kraftiga börsuppgångar i amerikanska aktier samt fallande obligations- och råvarupriser blev utfallet en uppgång på 0,5 procent för NorQuant Multi Asset i oktober.

Det amerikanska börsindexet Dow Jones Industrial Average noterade den största uppgången under en enskild månad på 46 år i oktober, upp med 14 procent. Även de andra större indexen i USA noterade betydande uppgångar; S&P 500 steg med 8,0 procent medan uppgången stannade vid 3,9 procent för det tekniktunga Nasdaq Composite. Stockholmsbörsen noterade också en större uppgång och stängde månaden 6,4 procent högre. Uppgångarna har kommit trots blandade rapporter från bolagen för det tredje kvartalet.

Marknadsräntorna noterades generellt upp under månaden. Exempelvis steg den amerikanska tioåriga statsobligationen till 4,15 procent, upp med 32 punkter. Den brittiska motsvarigheten sjönk dock betydligt efter en tids brant uppgång i samband med den föreslagna bantade budgeten från den tidigare premiärministern Liz Truss. Efter en rekordkort tid vid ämbetet kommer budgeten nu inte bli av. Den brittiska tioåringen backade från 4,15 till 3,51 procent eller med 64 punkter. De generella uppgångarna på marknadsräntorna betyder att obligationer till viss del tappade i värde.

På råvarumarknaden var det generella nedgångar även om priset på olja noterade uppgångar under månaden; priset på WTI-oljan steg med 8,9 procent under månaden. Bloombergs råvaruindex, som är ett brett index som speglar utvecklingen på en korg av råvaror (energi, ädelmetaller, industrimetaller, boskap och spannmål), noterade en nedgång på 1,1 procent under månaden.

I denna marknad steg NorQuant Multi-Asset med 0,5 procent. Det var framförallt exponeringen mot aktier som påverkade positivt medan placeringarna i räntor och råvaror drog ned resultatet. Fonden har hittills i år haft en värdeutveckling på +2,3 procent.

Fondens exponering mot räntepapper ökas något (från 44 till 46 %) vilket även råvaruexponeringen gör (från 22 till 23 %) medan exponeringen mot aktier marginellt sänks (från 32 till 31 %). Däremot sker en större justering inom tillgångsslaget aktier där europeiska aktier får en betydande vikt på bekostnad av exponeringen mot asiatiska aktier, som dock ligger kvar på drygt 11 procent av fondens tillgångar.

Fondens trendföljande modell har noterat den kortsiktigt positiva trenden i europeiska aktier. Samtidigt är det förväntade utbytet mellan avkastning och risk i asiatiska aktier fortsatt gott varför fonden fortsatt har en betydande exponering mot asiatiska aktier (drygt 11 %).


Vår andra fond, NorQuant ESG, som investerar i hållbara europeiska företag, steg med 6,6 procent.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.