2 min read

Ökar andelen aktier ytterligare

Featured Image

Multi Asset fortsatte upp i november och i takt med den positiva trenden för aktier ökas nu andelen aktier i portföljen till den högsta nivån sedan i maj 2021.

Det var idel börsuppgångar för de större börsindexen för november månad. Det amerikanska börsindexet Dow Jones Industrial Average hade sin bästa enskilda månad på 46 år under oktober och följde upp det med ytterligare en stark månad under november; +5,7 procent. Det betyder att indexet har stigit med över 20 procent sedan bottennoteringen i slutet av september. Stockholmsbörsen hade en ännu starkare månad och klättrade med 7,2 procent under månaden.

Marknadsräntorna sjönk och exempelvis noterades den amerikanska tioåringen till 3,61 procent, ned med 54, och den svenska motsvarigheten noterades till 1,85 procent, ned med 33 punkter. Som en konsekvens av de sjunkande marknadsräntorna så kom obligationspriserna generellt att stiga i värde.

På råvarumarknaden sjönk oljepriset som en följd av nedstängningar i Kina efter nya covid-utbrott vilket förväntas minska den kinesiska efterfrågan på råvaran. Priset på WTI-olja sjönk med 6,1 procent till 81 dollar fatet. Guldpriset hade en stark månad och steg med hela 10,5 procent till 1 814 dollar per uns. Den branta prisuppgången kom som en konsekvens av amerikanska inflationsdata som visade på en lägre prisökningstakt än väntat för oktober vilket fick börsen att rusa och dollarn att sjunka. Den senaste tidens prisuppgång förklaras också av att guldpriset hållits tillbaka av en historisk stark dollarkurs, som sedan toppnoteringen på 11,37 i slutet av september har tappat 7,7 procent. För månaden som helhet tappade dollarkursen 4,9 procent mot den svenska kronan.

Den trendföljande allokeringsfonden NorQuant Multi Asset påverkades positivt av exponeringen mot europeiska och asiatiska aktier medan placeringar i räntor och råvaror hade en negativ påverkan. Den negativa utvecklingen i fondens innehav i räntor förklaras till största delen av en negativ valutautveckling. Resultatet för månaden landade på +0,7 procent, vilket betyder att utvecklingen hittills i år uppgår till +3,1 procent.

För december sänks fondens exponering mot räntepapper rejält (från 45 till 28 %) och även råvaruexponeringen minskas (från 23 till 20 %) medan exponeringen mot aktier ökas ordentligt (från 31 till 52 %). Inte sedan maj 2021 har andelen aktier i portföljen varit så hög. Framförallt ökas andelen asiatiska och amerikanska småbolag som har straffats hårt men som i närtid har noterat en betydande återhämtning.

Vår andra fond, NorQuant ESG, som investerar i hållbara europeiska företag, steg med 5,3 procent i november.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.