1 min read

Ökad riskaptit

Featured Image

Fallande inflationssiffror fick räntemarknaden att kylas ned och skapa fina förutsättningar för en ökad riskaptit i marknaden. 

I takt med att de senaste inflationssiffrorna publicerades så noterades större nedgångar i de flesta långa marknadsräntorna. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen sjönk med 45 räntepunkter till 3,47 procent. Nedgången i den svenska motsvarigheten var lika stor mätt i antal räntepunkter och den noterades till 2,23 procent. Som en konsekvens av de fallande marknadsräntorna så steg guldpriset till 1 986 dollar per uns, motsvarande en uppgång på 8,1 procent.

Sjunkande marknadsräntor lyfte tidigare straffade teknikaktier; exempelvis klättrade tekniktunga Nasdaq-indexet med 6,7 procent. Även i Asien var det positiva tongångar; exempelvis steg huvudindex i Hong Kong med 3,1 procent. Stockholmsbörsen noterade betydande nedgångar i mitten av månaden för att sluta på en nedgång på 0,5 procent. 

NorQuant Multi-Asset hade en positiv månad där fondens investeringar i asiatiska aktier stod för merparten av det positiva resultatet och där även globala obligationer bidrog positivt. Utvecklingen under mars summerades till +1,3 procent.

För tredje månaden i följd ökas nu andelen aktier i portföljen och når den högsta andelen sedan i mars 2021. Fonden följer den kortsiktigt positiva trenden i amerikanska teknikaktier och ökar mot Nasdaq-index, en ökning som sker på bekostnad av en minskad andel ränteplaceringar (minskar till 35 procent). Minskningen av räntedelen i portföljen sker främst i globala statsobligationer men det skedde samtidigt en betydande ökning av andelen företagsobligationer.

NorQuant ESG, som investerar i hållbara europeiska företag, steg med 0,3 procent under månaden och har fortsatt en betydande övervikt mot europeiska aktier utanför euroområdet, särskilt skandinaviska aktier.