2 min read

Ökad riskaptit

Featured Image

Fallande inflationssiffror fick räntemarknaden att kylas ned och skapa fina förutsättningar för en ökad riskaptit i marknaden. 

I takt med att de senaste inflationssiffrorna publicerades så noterades större nedgångar i de flesta långa marknadsräntorna. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen sjönk med 45 räntepunkter till 3,47 procent. Nedgången i den svenska motsvarigheten var lika stor mätt i antal räntepunkter och den noterades till 2,23 procent. Som en konsekvens av de fallande marknadsräntorna så steg guldpriset till 1 986 dollar per uns, motsvarande en uppgång på 8,1 procent.

Sjunkande marknadsräntor lyfte tidigare straffade teknikaktier; exempelvis klättrade tekniktunga Nasdaq-indexet med 6,7 procent. Även i Asien var det positiva tongångar; exempelvis steg huvudindex i Hong Kong med 3,1 procent. Stockholmsbörsen noterade betydande nedgångar i mitten av månaden för att sluta på en nedgång på 0,5 procent. 

NorQuant Multi-Asset hade en positiv månad där fondens investeringar i asiatiska aktier stod för merparten av det positiva resultatet och där även globala obligationer bidrog positivt. Utvecklingen under mars summerades till +1,3 procent.

För tredje månaden i följd ökas nu andelen aktier i portföljen och når den högsta andelen sedan i mars 2021. Fonden följer den kortsiktigt positiva trenden i amerikanska teknikaktier och ökar mot Nasdaq-index, en ökning som sker på bekostnad av en minskad andel ränteplaceringar (minskar till 35 procent). Minskningen av räntedelen i portföljen sker främst i globala statsobligationer men det skedde samtidigt en betydande ökning av andelen företagsobligationer.

NorQuant ESG, som investerar i hållbara europeiska företag, steg med 0,3 procent under månaden och har fortsatt en betydande övervikt mot europeiska aktier utanför euroområdet, särskilt skandinaviska aktier.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.