1 min read

Amerikanska fastigheter gör entré

Featured Image

Efter en positiv månad i juni ökar vi exponeringen ytterligare i aktier och amerikanska fastigheter gör entré i portföljen.

Efter en mycket stark månad för amerikanska aktier i maj fortsatte den positiva trenden även i juni. Exempelvis steg det tekniktunga Nasdaq-indexet med 6 procent. På den svenska aktiemarknaden var utvecklingen dock negativ och Stockholmsbörsen tappade 1,5 procent.

Under månaden var det främst fondens placeringar i amerikanska aktier och aktier mot tillväxtmarknader som stod för det största positiva bidraget till fonden medan europeiska aktier och europeiska fastigheter drog ned resultatet. Fonden steg med 0,7 procent vilket är 0,9 procent under jämförelseindex. 

I den fortsatt positiva trenden som råder på aktiemarknaden fortsätter fonden att öka andelen aktier i portföljen till 81 procent, den högsta andelen som fonden haft mot tillgångsslaget endast med undantag av april i år då andelen toppade på 87 procent. Amerikanska fastigheter kommer in i portföljen och 7 procent av tillgångarna placeras i en bred exponering och totalt utgör nu fastigheter som tillgångsslag 12 procent av portföljen.

Ökningen i aktier och fastigheter sker på bekostnad av en minskad exponering mot råvaror och efter förändringarna består portföljen till 83 procent aktier, 12 procent fastigheter och 7 procent råvaror.

Sedan fondstart i juni 2021 är uppgången för fonden 31,7 procent att jämföra med 23,4 procent för fondens jämförelseindex.

Allokering, Multi Asset-Jul-09-2024-05-57-05-4182-AM

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.