2 min read

Surt klimat i juni

Featured Image

Det oroliga klimatet fortsatte att bita sig fast på finansmarknaderna under juni månad där fortsatt fokus låg på inflation och räntehöjningar. Med sjunkande priser på aktier, börsnoterade fastigheter och råvaror räckte det inte med stigande obligationspriser för Multi Asset som tappade 2,7 procent under månaden.

Det var fortsatt utmanande finansmarknader under juni månad med fallande tillgångspriser i såväl börsnoterade fastigheter, aktier som breda råvaruindex. Det breda indexet för Stockholmsbörsen, OMXSPI, sjönk med 11,8 procent och allra störst var nedgångarna bland fastighetsaktier där ränteuppgångarna har fått stor påverkan på bolagens kostnader för att låna upp kapital på räntemarknaden.

Stockholmsbörsens fastighetsindex sjönk med 26 procent under månaden. På räntemarknaden steg obligationsindex när den senaste tidens kraftiga ränteuppgång vände till sjunkande räntor och därmed stigande obligationspriser. Det var en välbehövlig uppgång för obligationspriserna efter en tids branta nedgångar. Exempelvis har det breda obligationsindexet Bloomberg Barclays Global Aggregate Index tappat 9,1 procent hittills i år.

Trots den negativa värdeutvecklingen för Multi Asset under juni är fonden en av få blandfonder med en positiv avkastning sedan årsskiftet. Fondens svenska andelsklass startade den 23 juni 2021 och har därmed efter utgången av juni ett års historik. Värdeutvecklingen under det första helåret uppgår till +13,4 procent. Med detta resultat placerar sig fonden högst upp på topplistorna över blandfonder hos nätmäklarna Avanza och Nordnet.

Trenden i obligationspriserna är positiv på kort sikt och exponeringen mot  ränteplaceringar ökas nu (från 29 till 35 %) på bekostnad av exponeringen mot aktier (från 31 till 28 %), råvaror (från 20 till 18 %) och börsnoterade fastigheter (från 20 till 19 %).

Topplista blandfonder Avanza

 

Topplista blandfonder Nordnet

Vår andra fond, NorQuant ESG som investerar i hållbara europeiska företag, fortsatte att påverkas av det negativa europeiska börsklimatet och tappade 6,2 procent, vilket var något sämre än fondens referensindex.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.