1 min read

Juli en stark månad

Featured Image

Aktiemarknaderna hade en stark återhämtning under juli, i stark kontrast till under juni månad. Det blev en stark månad för våra två fonder. För Multi Asset ökas nu exponeringen mot räntebärande placeringar ytterligare.

Hårt straffade aktiemarknader studsade tydligt upp under juli, exempelvis steg det breda världsindexet MSCI World med 7,9 procent. En sektor som utvecklades starkt var börsnoterade fastigheter, exempelvis steg Stockholmsbörsens fastighetsindex med 23 procent efter att ha tappat 26 procent under föregående månad.

Multi Asset hade en bra månad där just aktier och börsnoterade fastigheter var de största positiva bidragsgivarna. Uppgången stannade på 3,4 procent vilket var något lägre än jämförelseindex som steg med 3,6 procent. 

Fonden minskar nu sin exponering mot aktier ytterligare (från 28 till 24 %) och fortsätter istället att öka exponeringen mot räntebärande placeringar till 35 procent, där trenden just nu är fallande räntor och därmed stigande obligationspriser.

Vår andra fond, NorQuant ESG som investerar i hållbara europeiska företag, hade en stark månad och steg med 6,6 procent, 2,2 procentenheter bättre än jämförelseindex.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.