2 min read

Fortsatt stabilt

Featured Image

Turbulensen på de finansiella marknaderna från januari höll i sig under inledningen av februari och eskalerade i slutet av månaden med den ryska invasionen av Ukraina. Trots de oroliga marknaderna navigerade NorQuant Multi-Asset väl och steg med 1,2 procent tack vare en bred exponering mot råvaror som noterade kraftiga uppgångar under månaden.

Finansmarknaderna var på helspänn redan i inledningen av februari till följd av en generellt stigande inflation och de ökade spänningarna mellan Ryssland och Ukraina. Den ryska invasionen under morgontimmarna den 24 februari överraskade marknaderna och hade därmed en stor påverkan på värdeutvecklingen på olika tillgångsslag. Konsekvensen blev bland annat kraftiga prisuppgångar på råvaror som Ryssland är en stor exportör av som råolja (+11 % under månaden) och gas (+16 %), breda nedgångar för de ledande aktieindexen, sjunkande räntor för statspapper med långa löptider samt en flykt till säkrare tillgångar som guld och US dollar. Det globala börsindexet MSCI World tappade 3 procent under månaden och Moskvabörsen hade kapitulerat med en nedgång på 35 procent när handeln stängdes den 25 februari. Guldpriset steg med 6 procent och US dollar stärktes mot den svenska kronan med 1,5 procent.

Multi-Asset lyckades navigera rätt under månaden. Fondens värdeutveckling under februari hamnade på +1,2 procent, mycket tack vare sin breda exponering mot råvaror där innehaven steg med mellan 6 och 8 procent. NorQuants externa backoffice-leverantör har rapporterat in felaktigt NAV vilket gör att den värdeutveckling som framgår via olika plattformar är felaktig. De har lovat att snabbt justera detta.

- I dessa utmanande tider är vi klart nöjda med utvecklingen som är ett resultat av att vår modell tidigt plockade upp den positiva pristrenden i råvarumarknaden, säger Thomas Nygaard, ansvarig förvaltare.

Under inledningen av mars har andelen räntepapper i portföljen ökats från 11 till 21 procent av fondens kapital. Ökningen sker på bekostnad av börsnoterade fastigheter som minskas från 32 till 24 procent. Aktieandelen lämnas oförändrad på 24 procent vilket även andelen i råvaror gör på 31 procent.

- Vi ökar nu räntedelen med en bred exponering mot amerikanska statspapper och sedan tidigare har vi även amerikanska företagsobligationer med en hög kreditrating i portföljen vilket man kan förvänta sig är en relativt trygg placering i dessa oroliga tider, säger Thomas Nygaard.

Vår andra fond, NorQuant ESG, påverkades av det negativa börsklimatet och sjönk med 1,9 procent under månaden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.