2 min read

Multi-Asset upp i april

Featured Image

Finansmarknaderna fortsatte att präglas av flera osäkerhetsfaktorer under april månad och fokus låg på en stigande inflation och kommande räntehöjningar. Trots utmanande förutsättningar fortsatte NorQuant Multi-Asset att navigera rätt och noterade en avkastning på +1,9 procent. Andelen räntor ökas nu samtidigt som andelen råvaror minskas rejält i fonden.

De stora prisrörelserna som rådde på råvarumarknaden byttes till en lugnare handel under april. I stället var det aktiemarknaden och räntemarknaden som stod för de största rörelserna under månaden. På aktiemarknaden sjönk exempelvis det breda indexet på Stockholmsbörsen med 4,7 procent och de amerikanska indexen Nasdaq Composite och S&P500 med 13,3 respektive 10,8 procent. Samtidigt steg US dollar med omkring 5 procent.

Marknadens förväntningar om räntehöjningar från centralbankerna i USA och Europa resulterade i stigande marknadsräntor under april. Exempelvis steg avkastningen på den amerikanska 10-åriga statsobligationen från 2,34 till 2,93 procent. I mars noterades den amerikanska statsobligationen med 2 års löptid högre än den med 10 års löptid, ett fenomen som anses vara en relativt bra indikator på recession. Under april noterades obligationen med 2 års löptid till 2,72 procent, alltså återigen under tioåringen. Här i Sverige indikerade riksbankschefen Stefan Ingves att räntehöjningar är att vänta och den 28 april höjdes också reporäntan med 0,25 procent, den första höjningen sedan 2014.

Den positiva utvecklingen från föregående månader höll i sig för Multi-Asset och fonden steg i april med 1,9 procent. Det kan jämföras med fondens referensindex som hade en avkastning på -2,3 procent. Den fortsatta uppgången betyder att fonden hittills i år har stigit med 6,1 procent. De största bidragsgivarna under månaden var fondens innehav i breda råvaruportföljer som steg med mellan 8 och 10 procent och negativa bidragsgivare var amerikanska aktier och europeiska fastigheter.

Fonden ökar nu exponeringen mot räntor (från 12 till 28 %) på bekostnad främst av exponeringen mot råvaror (från 28 till 18 %) samt genom mindre justeringar av fastigheter (från 31 till 28 %) och aktier (från 29 till 26 %). 

allokering maj

Vår andra fond, NorQuant ESG som investerar i hållbara europeiska företag, påverkades av det negativa europeiska börsklimatet och tappade 1,8 procent, vilket var något sämre än fondens referensindex.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.