1 min read

Artikel i AMWatch om NorQuant Multi-Asset

Featured Image

Thomas Nygaard, ansvarig förvaltare för NorQuant Multi Asset, intervjuades i förra veckan av AMWatch om den fantastiska utvecklingen för fonden.


Artikel handlar om utvecklingen av NorQuant Multi-Asset mot andra jämförbara fonder, och den positiva avkastningen i ett utmanande investeringsklimat 2022. Läs mer om fondens struktur i form av olika tillgångsklasser och användningen av börshandlade fonder (ETF:er) i förvaltningen.

AMWatch

Klicka här för att ta del av artikeln (gratis testperiod utan automatisk prenumeration vid registrering): AMWatch om NorQuant Multi-Asset.