2 min read

5 stjärnor för NorQuant Multi-Asset

Featured Image

NorQuant Multi-Asset fyllde 3 år den 11 januari 2024 och tilldelades idag den första ratingen från Morningstar: 5 stjärnor


 

Sedan starten har den norska andelsklassen av fonden (NorQuant Multi-Asset A) haft en avkastning på 33,72 procent efter kostnader och 4,39 procent hittills i år (11 % under 2023). Med sitt dynamiska, regelstyrda tillvägagångssätt och fokus på bred global diversifiering erbjuder NorQuant Multi-Asset en flexibel och potentiellt ett mer riskanpassat alternativ till traditionella blandfonder. Under de senaste 3 åren har fonden haft en årlig volatilitet på 8,91, vilket ger en förenklad Sharpe-kvot på 1,18. Bland 80+ konkurrerande norska blandfonder är fonden topp 5 de första 3 åren, med en årlig genomsnittlig avkastning på 10,53 procent.

Som jämförelse kan nämnas att den svenska andelsklassen (Mulit-Asset D) har haft en totalavkastning på 23,72 procent sedan fondstart i juni 2021 och hittills i år är fonden upp med 4,48 procent.

NorQuant Multi-Asset är utformad för att anpassa sig till varierande marknadsförhållanden och erbjuder en unik kombination av aktieliknande avkastning till en lägre risk, och tillhör riskklass 3 av 7. Fondens globala investeringsstrategi omfattar ett brett utbud av tillgångsklasser, inklusive aktier, fastigheter, ränteplaceringar och råvaror, främst genom kostnadseffektiva och likvida börshandlade fonder (ETF:er). Denna diversifiering är central för fondens förmåga att uppnå bättre riskjusterad avkastning än många blandfonder som ofta har ett mer statiskt investeringssätt.

Fondens tillvägagångssätt är både konservativt och forskningsbaserat, med en kontinuerlig anpassning av riskprofilen när marknaden förändras. Förvaltningsmodellen använder sig av momentumstrategier för att mer effektivt reagera på marknadsrörelser. Denna dynamiska strategi bidrar också till en förbättrad riskhantering och ger möjlighet att vikta portföljen mot tillgångsslag med högre förväntad avkastning.

Vi hoppas att NorQuant Multi-Assets tre mycket goda första år ger ännu fler investerare tillräckligt förtroendet att investera i fonden.

Stort tack till alla som redan har investerat i NorQuant Multi-Asset, och varmt välkomna till nya investerare.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.

/NorQuant Kapitalforvaltning


Läs mer om NorQuant Multi-Asset.

Fonden kan bland annat köpas genom följande distributörer: Njord Kapitalforvaltning, Alpcot, Pareto, Fondmarknaden, Fondo, Max MatthiessenNordnet och SAVR.

Distributører-3