Den 25 oktober höll vi seminariet "Investera idag - i aktier, räntor, råvaror eller fastigheter?" i Stockholm. Det blev ett uppskattat seminarium där talarna delade med sig av kloka tankar om möjligheterna i respektive tillgångsslag framåt.

Investering i urolige tider: aksjer, renter, eiendom eller råvarer?

Investering i urolige tider: aksjer, renter, eiendom eller råvarer?

I den vackra Wallenbergsalen på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) lokaler delade fyra experter inom räntor (Fredrik Carlsson), fastigheter (Damien Marichal), råvaror (Eric Strand) och aktier (Christian Zilien) med sig om hur man bäst investerar i det turbulenta klimat som nu råder. Vår egen Thomas Nygaard berättade om hur han och kollegorna arbetar med förvaltningen av NorQuant Multi-Asset.

Några av tankarna som talarna delade med sig av var följande:

  • Thomas Nygaard, vd på NorQuant Kapitalforvaltning, konstaterade att riskspridning över tillgångsslagen är en framgångsfaktor att den enda gratislunchen en investerare får är diversifiering.
  • Fredrik Carlsson, vd på Carlsson Norén Asset Management, menade att Riksbankens senfärdighet med räntehöjningar har bidragit till att öka volatiliteten på marknaden samt att det är viktigt med rätt förväntansbild när man investerar – inte minst tydligt på senare tid i räntefonder.
  • Damien Marichal, ansvarig förvaltare på DPAM Sustainable European Listed Real Estate, menade att vi kommer få se ett lättnadsrally för fastighetsaktier när inflationen noteras lägre i kombination med en ändrad policy från amerikanska centralbanken, FED, men att vi inte är där ännu.
  • Eric Strand, grundare av AuAg Fonder, argumenterade för att fysisk brist på metaller kommer leda till högre priser framåt vilket i sig gör att exempelvis bolag som återvinner metaller kan bli vinnare.
  • Christian Zilien, aktiestrateg på Allianz Global Investors, berättade om megatrender, teman och specifika case och han menade att ett spännande tema framåt är att investera i transformeringen av energisystem.

För att se Thomas Nygaards presentation av NorQuant Multi Asset, se nedan inspelning.

 

 

Vi på NorQuant tackar er som kom, såväl fysiskt som digitalt, för ett par trevliga timmar och för bra frågor!