Stabil avkastning med NorQuant fond

Investera i en fond med stabil avkastning utan de stora förlusterna på vägen. Utvecklad av erfarna medarbetare från norska Oljefonden.

 

Vill du ha skickad presentationen av fonden i PDF-format?
Använd formuläret längst ner på sidan.

 

Fondens avkastning

 

Börja din handel med vår Multi-Asset fond idag

Köp på Alpcot Köp på Avanza Köp på Fondmarknaden

Köp på Fondo Köp på Max Matthiessen

Köp på Nordnet Köp på SAVR   

NorQuant Multi-Asset kan handlas via de flesta banker och mäklare på begäran. Fonden är registrerad hos Allfunds och MFEX.

Fond Valuta Start datum Pris 1D 1V 1M I år Seden start
NorQuant Kapitalforvaltning levererar innovativa och kvantitativa fonder, baserade på en regelstyrd och vetenskaplig investeringsfilosofi. Vi arbetar kontinuerligt med nya metoder som är integrerade och automatiserade i administrationen. Målet är att leverera en stabil avkastning, utan de stora förlusterna på vägen. Vår första fond är NorQuant Multi-Asset.
 
Fonden lanserades måndagen den 11. januari 2021 och är tillgänglig för direkthandel via Alpcot, Avanza, Fondmarknaden, Fondo, Max Matthiessen, Nordnet och SAVR. NorQuant Multi-Asset kan handlas via de flesta banker och mäklare på begäran. Fonden är registrerad hos Allfunds och MFEX Mutual Funds Exchange.
 

NorQuant Multi-Asset

En reglerad fond som dynamiskt anpassar sig till olika marknadsförhållanden.

Mål: Uppnå avkastning i linje med aktier - till en lägre risk (riskklass 3 av 7).

Vår Multi-Asset-fond är ett dynamiskt alternativ till traditionella aktie- och räntefonder. Genom att investera i flera olika tillgångsklasser genom ETF:er i aktier, fastigheter, räntor och råvaror uppnår vi en bättre diversifiering än traditionella blandfonder. Vi ser också en lägre risk jämfört med traditionella riskfaktorer.

 

 • Fonden investerar i världens mest likvida och billiga ETF:er (börsnoterade fonder).
 • Uppnår bättre diversifiering än traditionella aktie- och blandfonder genom att investera i flera tillgångsslag: aktier, fastigheter, räntor och råvaror.
 • Fonden är «long only», och investerar inte i derivat.
 • Forskning visar att prisutvecklingen i olika tillgångsklasser rör sig med ett momentum.
 • Kortsiktig volatilitet och korrelation används för att sätta ihop en optimerad portfölj.
 • Konservativ strategi genom att kontinuerligt anpassa riskprofilen efter hur marknaderna utvecklas.
 • UCITS-certifierad, daglig likviditet.


Vår strategi bygger på Nobelprisvinnande forskning och visar att användningen av momentum i tillgångsklasser ger en högre avkastning. För att skapa en optimerad portfölj använder vi volatilitet och korrelation, som analyseras kontinuerligt för att justera riskprofilen efter hur marknaderna utvecklas.

NorQuant Multi-Asset är utformat för att följa världens börser på längre sikt. I goda tider kan fonden till exempel investera i aktier och följe börsen på väg upp, medan i turbulenta tider kan kapital i vissa perioder flyttas över till obligationer, råvaror och fastigheter. Därmed undviker fonden de stora fluktuationer och fall som vi regelbundet får på börsen. En mer stabil avkastning ger också en ränteeffekt som bidrar till ett starkt resultat över tid.

De senaste åren har NorQuant Kapitalforvaltning arbetat hårt med utveckling och testning av en Multi-Asset-strategi. Tanken bakom fonden startade som ett konsultuppdrag för en investeringsfond 2016. Vi har jobbat hårt med framtagandet av strategin, och testat många varianter. Vi har tittat på olika investeringsuniversum och instrument, tittat på många olika parameterinställningar, uppdateringsfrekvenser och risknivåer.

Läs mer om förklaringen och utvecklingen av backtest, samt innehavsdata under perioden 2005 till 2020 här.

Sommaren 2019 startade NorQuant med ett så kallat livetest: Vi investerade i vår strategi och gjorde månatliga förändringar i portföljen enligt modellen. Vi är stolta över hur strategin, utvecklad för att stå emot turbulenta perioder, har klarat sig igenom en helt oväntad och unik period med hög osäkerhet och stora rörelser.

Läs mer om hur strategin fungerade under den turbulenta Coronaperioden här.

Vi påpekar att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

INNEHÅLL PÅ DENNA SIDA:
 • Fakta om fonden
 • Video: VD Thomas Nygaard och analyschef Alberto Guillén Jiménez
 • Fondutveckling
 • Analysteam
 • Om NorQuant
 • Nedladdningsbar PDF-presentation av NorQuant Multi-Asset
KOMPLETTERANDE ARTIKLAR (på norska):
Fondinformation
Fondens namn NorQuant Multi-Asset
Strategi Long only, Multi-Asset
Investerings-universum Globala ETF-er
Startdag 11. januari 2021
Jämförelseindex 50 % Solactive Broad Global Developed Government Bond i NOK och 50 % globala aktier i NOK (MSCI ACWI)
NAV Dagligen
Valuta NOK, SEK & EUR
Förvaltningsbolag NorQuant Kapitalforvaltning
Förvaltare Thomas Nygaard
Legal form UCITS
Registreringsland Sverige
ISIN och kostnad SE 0014957916. Förvaltningsavgift: 0,99%. Minimibelopp: 100 kr
Prestationsbaserad avgift N/A
Fondbolag FCG Fonder

 

HubSpot Video

 

 

Vill du ha skickad presentationen av fonden i PDF-format?

Använd formuläret längst ner på sidan.

Analysteam

 

Thomas

Thomas Nygaard

VD NorQuant Kapitalforvaltning

Auktoriserad finansanalytiker (AFA) och auktoriserad portföljförvaltare MBA Finans (NHH).

Mer än 20 år som finansanalytiker, portföljförvaltare och analyschef.

Styrelseordförande i Norsk Forening for Kvantitativ Finans.

 

vu-le-tran-c

Vu Le Tran

Senior analytiker

Doktorsexamen inom finans från Nord Universitet.

I sin avhandling skrev Vu om aktieavkastningens förutsägbarhet och hur detta påverkas av vissa egenskaper hos aktier (i krisperioder). Dessutom tillämpade han maskininlärning och klimatrisker/ESG på avkastningen från aktier.

 

panos-theodorakoloulos

Panagiotis Theodorakopoulos

Senior analytiker

Doktorsexamen inom Artificiell Intelligens (AI) från Frankrikes största och mest framstående forskningsinstitution CNRS.

7 års erfarenhet från NBIM (Oljefonden) där Panagiotis arbetade som senioranalytiker för kvantitativa handelsstrategier. Han har även arbetat som aktietrader inom Oljefonden. Innan arbetade han för FIS Front Arena i Stockholm med att utveckla algoritmiska handelslösningar

Om NorQuant

Kompetens och erfarenhet från pionjärerna inom kvantitativ förvaltning hos norska Oljefonden

 • NorQuant AS
  14 MNOK i stöd från Norges Forskningsråd för ett 4-årigt forskningsprojekt inom ESG och maskininlärning. Samarbetar med bl.a. Nord universitet.

 • NorQuant Technology AS
  Har utvecklat ett verktyg för fondanalys, Prisma. Verktyget hjälper professionella investerare att urskilja de fonder och förvaltare som är skickliga från de som bara har lyckats på ren tur och föreslå förändringar i portföljen som kan öka den riskjusterade avkastningen.

 • NorQuant Kapitalforvaltning AS
  Licens från Finanstilsynet för portföljhantering och orderplacering och lanserar innovativa, kvantitativa fonder. Första fonden; NorQuant Multi-Asset.

Vår investeringsfilosofi

Med en regelstyrd och vetenskaplig investeringsfilosofi behöver vi inte räkna med tur. Detta är vårt koncept som vi arbetar med när vi lanserar fler nya fonder under de kommande åren - inte bara Multi -Asset eller vår ESG -fond:

Regelstyrd och systematisk förvaltning

Alla beräkningar görs automatiskt så att vi undviker att påverkas av känslor och vad vi själva tror. Arbetar kontinuerligt med nya metoder som integreras och automatiseras i förvaltningen.

TilLGÅNG TILL BäSTA DATA

NorQuant använder samma finansiella datamängd som Oljefonden (Factset) och klimatdata från Nord Universitet. Vi använder banbrytande teknik för att rensa, bearbeta och analysera data genom olika molntjänster.

AvanCERADE kvantitativa analyser

NorQuant bygger på forskning från Nobelprisvinnande och världsledande miljöer och har en hög intern kompetens från Oljefonden.

ESG

Utgör en central del av företagets forsknings- och utvecklingsarbete och är ytterst viktigt vid själva investeringsvalet.

Maskininlärning

Genom företagets forskningsprojekt utvecklas avancerade och revolutionerande metoder för att automatiskt finna signaler bland en stor mängd data. Detta ger NorQuant ett försprång jämfört med metoder hos traditionella aktörer.

 

Fondistributörer

Logga in / registrera dig hos den distributör som är relevant för dig.

NorQuant Multi-Asset kan handlas via de flesta banker och mäklare på begäran. Fonden är registrerad hos Allfunds och MFEX.

Alpcot KÖP HÄR
Avanza KÖP HÄR
Fondmarknaden KÖP HÄR
Fondo KÖP HÄR
Max Matthiessen KÖP HÄR
Nordnet KÖP HÄR
SAVR KÖP HÄR
AllFunds KÖP HÄR
MFEX KÖP HÄR

 

 

 

Månadsrapporter NorQuant Multi-Asset Fondhandlingar NorQuant Multi-Asset

Referenseindex NorQuant Multi-Asset

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret för att få din presentation av NorQuant Multi-Asset.