Norquant Kapitalforvaltning

NorQuant  Multi-Asset

Framtidens fond: dynamisk och diversifierad

Köp NorQuant Multi-Asset idag 

 

Fond Start datum Valuta Pris 1D 1V 1M I år Sedan start

NorQuant Multi-Asset


En reglerad fond som dynamiskt anpassar sig till olika marknadsförhållanden
.

Mål: Uppnå avkastning i linje med aktier - till en lägre risk (riskklass 3 av 7).

Vår Multi-Asset-fond är ett dynamiskt alternativ till traditionella aktie- och räntefonder. Genom att investera i flera olika tillgångsklasser genom ETF:er i aktier, fastigheter, räntor och råvaror uppnår vi en bättre diversifiering än traditionella blandfonder. Vi ser också en lägre risk jämfört med traditionella aktie- och indexfonder.

 
  • Fonden investerar i världens mest likvida och billiga ETF:er (börsnoterade fonder).
  • Uppnår bättre diversifiering än traditionella aktie- och blandfonder genom att investera i flera tillgångsslag: aktier, fastigheter, räntor och råvaror.
  • Fonden är «long only», och investerar inte i derivat.
  • Forskning visar att prisutvecklingen i olika tillgångsklasser rör sig med ett momentum.
  • Kortsiktig volatilitet och korrelation används för att sätta ihop en optimerad portfölj.
  • Konservativ strategi genom att kontinuerligt anpassa riskprofilen efter hur marknaderna utvecklas.
  • UCITS-certifierad, daglig likviditet.

NorQuant Multi-Asset har utvecklats för att följa världens aktiemarknader på längre sikt. I goda tider kan fonden investeras i aktier och följa börsen på väg uppåt, medan risken i oroliga tider begränsas genom att placera investeringarna till obligationer, råvaror och fastigheter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.

Fondhandlingar

  • Månadsrapporter

  • Fondhandlingar

  • Referensindex NorQuant Multi-Asset

Fondinformation

Fondens namn NorQuant Multi-Asset
Strategi Long only, Multi-Asset
Investerings-universum Globala ETF-er
Startdag 11. januari 2021
Jämförelseindex 50 % Solactive Broad Global Developed Government Bond i NOK och 50 % globala aktier i NOK (MSCI ACWI)
NAV Dagligen
Valuta NOK, SEK & EUR
Förvaltningsbolag NorQuant Kapitalforvaltning
Förvaltare Thomas Nygaard
Legal form UCITS
Registreringsland Sverige
ISIN och kostnad SE 0014957916. Förvaltningsavgift: 0,99%. Minimibelopp: 100 kr
Prestationsbaserad avgift N/A
Fondbolag FCG Fonder

 

Vill du ha skickad presentationen av fonden i PDF-format?

Använd formuläret längst ner på sidan.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret för att få din presentation av NorQuant Multi-Asset.