2 min read

Börsen 2022

Featured Image

Nedan är en generell marknadskommentar av Erik Lidén

Stockholmsbörsen närmar sig bokslut för 2021 med stormsteg och det är därmed också dags att rikta blickarna mot det kommande börsåret via ”Börsgissningen”, en undersökning om allmänhetens tro om börsutvecklingen det kommande året som genomförs för den tionde gången sedan 2012 (här kommer du direkt till Börsgissningen 2022).

Med mindre än två handelsdagar kvar på börsåret 2021 står det klart att det blir ytterligare ett mycket starkt år för Stockholmsbörsen. Hittills i år är det breda OMXSGI-indexet +39,3% vilket kan jämföras med snittbidraget i Börsgissningen 2021 på +8,2%. Avvikelsen mellan utfallet och snittbidraget på drygt 31 procentenheter är den näst största avvikelsen sedan första upplagan av Börsgissningen 2012 (bara överträffat av 2019 då avvikelsen var 34,7%).

I Figur 1 nedan, åskådliggörs det verkliga utfallet i förhållande till snittgissningen, mätt i antal standardavvikelser under det specifika året för Börsgissningen 2014-2021 (undersökningen genomfördes även 2012 och 2013 men med ett mer blygsamt antal bidrag samt ingen genomfördes 2020) och en detaljerad sammanställning framgår av Figur 2.

Av Figur 1 drar jag två slutsatser: 1) att utfallet under alla år, förutom upplagan 2018, var högre än snittgissningen och 2) att utfallet de senaste två upplagorna avvikit betydligt mer än tidigare år.

Avvikelsen mellan det verkliga utfallet och snittgissningen 2019 och 2021 är så pass stora att de ur statistisk synvinkel skulle kategoriseras som ”extremvärden”. Det ”extrema” utfallet i år kan sannolikt förklaras i att centralbankernas fortsatta stimulanser har fått större positiv påverkan än förväntat.

Jag har genomfört Börsgissningen sedan 2012, en undersökning som syftar till att studera kraften bakom ”wisdom of crowds” och därmed hur nära vi tillsammans kan komma börsens utfall vid årets slut. Det tar bara ett par minuter att lämna ditt bidrag, du gör det anonymt och de som hamnar närmast utfallet i slutet av året belönas.

När jag nu öppnar upp Börsgissningen 2022 så hoppas jag att du lämnar ditt bidrag samt att du vill, och kan, dela undersökningen i dina sociala kanaler för att öka spridningen, antalet bidrag och därmed precisionen i snittgissningen.

=> Ditt bidrag lämnar du här.

Med detta önskar jag dig ett gott slut på 2021 och en fin början på 2022!

 


std 2014-2021Figur 1 – Avvikelsen mellan verkligt utfall och snittgissning i Börsgissningen 2014-2021 angivet i antal standardavvikelser.

 

utfall 2014-2021 nyFigur 2 – Sammanfattning av Börsgissningen 2014-2021. *För 2021 är det verkliga utfallet preliminärt.