2 min read

Så går börsen 2022

Featured Image

Nedan är en generell marknadskommentar av Erik Lidén

Ett börsår har just avslutats och ett nytt har inletts. Vinnaren i Börsgissningen 2021 ska koras och Börsgissningen 2022 sammanställas, och ska man tro snittbidraget så blir det ytterligare ett positivt börsår. 

Med en uppgång på 39,43 procent för Stockholmsbörsens OMXSGI-index under 2021, så är vinnaren 2021 års upplaga av Börsgissningen Marcus Hedin som gissade på 38,7 procent. Att det är just Marcus som är vinnaren är egentligen en statistisk omöjlighet. Detta eftersom han också var det bidrag av 877 st som vann den senaste Börsgissningen, den som gjordes för börsåret 2019.

Med tanke på den precision som Marcus har gissat med tidigare så undrar man ju vad han tror om börsåret 2022. Han meddelar i ett samtal dagen före nyårsafton att OMXSGI kommer stiga med 42,25 procent. Han motiverar sitt bidrag på följande sätt:

Vi har en extrem miljö gällande Coronavirus, penningpolitik och fortfarande har vi inte sett en euforisk stämning. Vi siktar därför på en extrem men ömtålig uppgång.

Grattis till vinsten Marcus!

OMXSGI hade alltså en utveckling på +39,43 procent 2021 och topp-3 i Börsgissningen 2021 ser ut som följer: 1) Marcus Hedin (+38,7%), 2) Jessika Lilja (+36,1%), 3) Andreas (+43,2%).

Nu till Börsgissningen 2022. När svaren har sammanställts visar det sig att de 235 bidragen i år i snitt tror på en uppgång på 7,19 procent. Hur bidragen fördelas återspeglas i Figur 1, nedan. När Marcus Hedin har vunnit 2019 och 2021 så har det varit med bidrag som statistiskt skulle klassas som extremvärden, alltså långt högre än snittgissningen. För 2022 är extremvärde ett utfall lägre än -21 procent eller högre än 35,2 procent. En flerårsjämförelse av Börsgissningen återfinns i Figur 2.

Inflationen är historiskt hög i många ekonomier och i en stigande trend, räntorna stiger, centralbanker förväntas trappa ned på de finansiella stimulanserna, smittspridningen av corona ökar och värderingarna är historiskt höga inom vissa sektorer och på vissa marknader. Vi går kort sagt ett mycket intressant börsår till mötes!


leading picture 2Figur 1Fördelning av bidrag i Börsgissningen 2022.

flerår, finalFigur 2Flerårsjämförelse av Börsgissningen, 2014-2022.