Ett bra sätt att säkra framtiden är att investera i hållbara företag.

NorQuant ESG erbjuder investerare en diversifierad portfölj av likvida europeiska aktier med en solid ESG-fil och ett mål om en stabil avkastning. Utvecklad av erfarna medarbetare från norska Oljefonden.

 

Vill du få skickad presentationen av fonden i PDF-format?
Använd formuläret längst ner på sidan.

 

Börja din handel med vår ESG-fond idag

Köp på Alpcot Köp på Avanza Köp på Fondmarknaden

Köp på Fondo Köp på Max Matthiessen

Köp på Nordnet Köp på SAVR

NorQuant ESG kan handlas via de flesta banker och mäklare på begäran. Fonden är registrerad hos Allfunds och MFEX.

Hållbara investeringar har växt betydligt under de senaste åren och hanterar snabbt stora utmaningar som investerare och samhället i stort står inför.
 
NorQuant kan spela en roll i denna stora omställning mot hållbarhet genom att använda teamets erfarenhet, våra nätverk och vår forskning för att hjälpa investerare att få tillgång till sunda investeringsstrategier med konkurrenskraftig avkastning, vilket hjälper utvecklingen mot en hållbar framtid. Vår andra fond är NorQuant ESG.
 
Fonden lanserades den 28. juni och är tillgänglig för direkthandel via Avanza, Fondmarknaden, Fondo, Nordnet och SAVR. NorQuant ESG kan handlas via de flesta banker och mäklare på begäran. Fonden är registrerad hos Allfunds och MFEX Mutual Funds Exchange.
 

NorQuant ESG

En hållbar, regelbaserad aktiefond.

Mål: Leverera en överavkastning mot jämförelseindex.

Målet med NorQuant ESG är att skapa en portfölj med en solid hållbar profil som levererar en bra avkastning. Vi integrerar därför användningen av ESG-kriterier i våra kvantitativa strategier som drar fördel av riskpremier från erkända faktorer. Dessa faktorer är egenskaper för aktier som forskning visar ger meravkastning över tid. Exempelsådana faktorer är aktier som har en låg volatilitet (tråkiga aktier), aktier som visar momentum (vinnaraktier), värde aktier (aktier med låg värdering) och andra positiva egenskaper.

 

 • Fonden investerar i börsnoterade europeiska aktier.
 • NorQuant ESGbestår av 100 aktier och är därmed väldiversifierad. Fonden är kallad «long only» och investerar inte i derivat.
 • Fonden undviker aktier inom kontroversiella sektorer och investerar dessutom inte i aktierNorges Bank Investment Managements exkluderingslista.
 • UN Global Compact scores används för att aktivt främja hållbara investeringar.
 • Dessa ESG-poäng används i kombination med NorQuants faktormodeller för att skapa en optimal portfölj.
 • Målet är en hållbar portfölj som överträffar jämförelseindex MSCI Europe ESG Universal Index.
 • UCITS-certifierad, daglig likviditet.

 

ESG står för «Environmental, Social and Governance» och innebär fokus på hållbarhet, socialt ansvar och god verksamhetsstyrning.

ESG används alltmer inom fondstrategier och investeringsrådgivning som ett filter för att undvika oetiska företag och för att hjälpa till att identifiera sektorer och företag som är mer utsatta för finansiell risk och/eller lägre förväntade avkastning.

 
HubSpot Video

 

INNEHÅLL PÅ DENNA SIDA:
 • Fakta om fonden
 • Fondutveckling
 • Analysteam
 • Om NorQuant
 • Nedladdningsbar PDF-presentation av NorQuant ESG
Fondinformation
Fondens namn NorQuant ESG
Strategi Long only

Investerings-universum

Europeiska aktier
Startdag 28. juni 2021
Jämförelseindex MSCI Europe ESG Universal Index
NAV Dagligen
Valuta NOK, SEK & EUR
Förvaltningsbolag NorQuant Kapitalforvaltning
Förvaltare Thomas Nygaard
Legal form UCITS
Registreringsland Sverige
ISIN och kostnad SE 0016038707. Förvaltningsavgift: 1,49%. Minimibelopp: 100 kr
Prestationsbaserad avgift N/A
Fondbolag FCG Fonder

 

Vill du ha skickad presentationen av fonden i PDF-format?
Använd formuläret längst ner på sidan.

Backtest NorQuant ESG 2010-2021

Stark långsiktig avkastning

Backtest ESG

NorQuant ESG har utvecklats för att erbjuda investerare en diversifierad portfölj av likvida europeiska aktier med en solid ESG -profil och ett mål om en stabil avkastning. Baktestet visar att fonden kan leverera solid avkastning med en måttlig riskprofil.

NorQuant ESG levererar också alfa-avkastningar utanför jämförelseindex (MSCI Europe ESG Universal Index). Kombinerat med att strategin främjar hållbara företag, är fonden ett alternativ för investerare som letar efter en långsiktig avkastning, samtidigt som de bryr sig om hållbara investeringar.

 

Årlig avkastning

Avkastning ESG

Bra avkastning och mycket lägre fluktuationer. Strategin slår jämförelseindex.

Vi påpekar att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

 

Vill du ha skickad presentationen av fonden i det i PDF-format?
Använd formuläret längst ner på sidan.

Analysteam

 

Thomas

Thomas Nygaard

VD NorQuant Kapitalforvaltning 

Auktoriserad finansanalytiker (AFA) och auktoriserad portföljförvaltare MBA Finans (NHH).

Mer än 20 år som finansanalytiker, portföljförvaltare och analyschef.

Styrelseordförande i Norsk Forening for Kvantitativ Finans.

 

vu-le-tran-c

Vu Le Tran

Senior analytiker 

Doktorsexamen inom finans från Nord Universitet.

I sin avhandling skrev Vu om aktieavkastningens förutsägbarhet och hur detta påverkas av vissa egenskaper hos aktier (i krisperioder). Dessutom tillämpade han maskininlärning och klimatrisker/ESG på avkastningen från aktier.

 

panos-theodorakoloulos

Panagiotis Theodorakopoulos

Senior analytiker 

Doktorsexamen inom Artificiell Intelligens (AI) från Frankrikes största och mest framstående forskningsinstitution CNRS.

7 års erfarenhet från NBIM (Oljefonden) där Panagiotis arbetade som senioranalytiker för kvantitativa handelsstrategier. Han har även arbetat som aktietrader inom Oljefonden. Innan arbetade han för FIS Front Arena i Stockholm med att utveckla algoritmiska handelslösningar.

Om NorQuant

Kompetens och erfarenhet från pionjärerna inom kvantitativ förvaltning hos norska Oljefonden

 • NorQuant AS
  14 MNOK i stöd från Norges Forskningsråd för ett 4-årigt forskningsprojekt inom ESG och maskininlärning. Samarbetar med bl.a. Nord universitet.

 • NorQuant Technology AS
  Har utvecklat ett verktyg för fondanalys, Prisma. Verktyget hjälper professionella investerare att urskilja de fonder och förvaltare som är skickliga från de som bara har lyckats på ren tur och föreslå förändringar i portföljen som kan öka den riskjusterade avkastningen. 

 • NorQuant Kapitalforvaltning AS
  Licens från Finanstilsynet för portföljhantering och orderplacering och lanserar innovativa, kvantitativa fonder. Första fonden; NorQuant Multi-Asset.

Vår investeringsfilosofi

Med en regelstyrd och vetenskaplig investeringsfilosofi behöver vi inte räkna med tur. Detta är vårt koncept som vi arbetar med när vi lanserar fler nya fonder under de kommande åren - inte bara Multi -Asset eller vår ESG -fond:

Regelstyrd och systematisk förvaltning

Alla beräkningar görs automatiskt så att vi undviker att påverkas av känslor och vad vi själva tror. Arbetar kontinuerligt med nya metoder som integreras och automatiseras i förvaltningen.

TilLGÅNG TILL BäSTA DATA

NorQuant använder samma finansiella datamängd som Oljefonden (FactSet) och klimatdata från Nord Universitet. Vi använder banbrytande teknik för att rensa, bearbeta och analysera data genom olika molntjänster.

AvanCERADE kvantitativa analyser

NorQuant bygger på forskning från Nobelprisvinnande och världsledande miljöer och har en hög intern kompetens från Oljefonden.

ESG

Utgör en central del av företagets forsknings- och utvecklingsarbete och är ytterst viktigt vid själva investeringsvalet.

Maskininlärning

Genom företagets forskningsprojekt utvecklas avancerade och revolutionerande metoder för att automatiskt finna signaler bland en stor mängd data. Detta ger NorQuant ett försprång jämfört med metoder hos traditionella aktörer.

 

Fondistributörer

Logga in / registrera dig hos den distributör som är relevant för dig.

NorQuant ESG kan handlas via de flesta banker och mäklare på begäran. Fonden är registrerad hos Allfunds och MFEX.

Alpcot KÖP HÄR
Avanza KÖP HÄR
Fondmarknaden KÖP HÄR
Nordnet KÖP HÄR
SAVR KÖP HÄR
Fondo KÖP HÄR
Max Matthiessen KÖP HÄR
AllFunds KÖP HÄR
MFEX KÖP HÄR

 

 

 

Månadsrapporter NorQuant ESG Fondhandlingar NorQuant ESG

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret för att få din presentation av NorQuant ESG.